top of page

Group

Public·68 members

Mahnı yükləmə - Yüksək səs keyfiyyətində mp3 faylları


Mahnı yükləmə: Musiqini necə qanuniləşdirib yükləyə bilərsiniz?
Musiqi dinləmək hami üçün sevimli məşğuliyyətdir. Musiqi bizim ruhumuza, duyğularımıza və hatta sağlamlığımıza təsir edir. Lakin musiqini haradan və necə yüklədiyimiz də vacibdir. Çünki musiqini qeyri-qanuni şəkildə yükləmək hem sizi, hem də musiqi sınaetkarlarını ziyana salır. Bu maddada sizlere musiqini qanunilşdirib yüklmeyin faydalarından vә әn yaxşı saytlardan danışacağıq.


Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәnin faydaları
Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk sizin üçün bir neçә fayda gәtirir. Bunlardan bәzilәri:
mahnı yükləməMusiqi sәnәtkarlarını vә sәnayeni dәstәklәyirsiniz
Musiqini qeyri-qanuni şәkildә yüklәmәk musiqi sәnәtkarlarının vә sәnayenin gәlirlәrini azaldır. Bu da onların musiqi yaratmaq üçün motivasiyasını vә imkanlarını mәhdudlaşdırır. Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk isә onlara layiq olduqları qiymeti verir vә onları daha yaxşı musiqi hazırlamağa tәhrik edir.</ Musiqi keyfiyyәtindәn әmin olursunuz
Musiqini qeyri-qanuni şәkildә yüklәmәk musiqinin keyfiyyәtini dә tәsir edir. Çünki bu kimi saytlarda musiqilәr sıxılmış vә ya dәyişdirilmiş formada olur. Bu da musiqinin sәslәnmәsini vә tәrkibini zәiflәdir. Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk isә sizin musiqinin orijinal vә yüksək keyfiyyətli versiyasını əldə etmәyinizi təmin edir.


Viruslardan vә ziyandırıcı proqramlardan qorunursunuz
Musiqini qeyri-qanuni şәkildә yüklәmәk sizin kompüterinizin vә ya telefonunuzun təhlükəyə düşməsinə səbəb ola bilir. Çünki bu kimi saytlarda viruslar vә ziyandırıcı proqramlar gizlənmiş olur. Bu da sizin cihazınızın işləməsini pozur, məlumatlarınızı silir vә ya çalır. Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk isә sizin bu kimi risklərdən uzaq olmağınızı sağlayır.


Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk üçün ən yaxşı saytlar
Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk üçün bir çox sayt mövcuddur. Lakin hər biri eyni keyfiyyətli vә istifadəçi dostu deyil. Biz sizin üçün musiqini qanunilshdirib yüklmeyin ən yaxşı saytların siyahısını hazırladıq. Bu saytlar:


Bandcamp
Bandcamp, müxtelif janrlarda musiqi təqdim eden bir platformadır. Burada sizi maraqlandıran musiqi sınaetkarlarını axtara, dinləyə və ya satın ala bilersiniz. Hatta bəzi sınaetkarlar musiqilrini pulsuz yüklmeye imkan verir. Bandcamp-dan musiqi yüklmey üçün sadecə bir hesab açmaq və ödeme üsulunu seçmey kifayet edir.


DatPiff
DatPiff, xüsusen rep və hip-hop janrında ixtisaslaşmış bir saytdır. Burada yeni və tanınmış repçilrin mixtape-lrini dinləyebilrsiniz. Hatta bazi mixtape-lri pulsuz yüklmeye dahi icaz verir. DatPiff-dan musiqi yüklmek üçün sadec bir hesab açmaq lazmdır.


Free Music Archive
Free Music Archive, Creative Commons lisenziyası il paylaşılan musiqilrin olduğu bir arxivdir. Burada müxtelif janrlarda v sınaetkarlarda musiqi tapa bilrsiniz. Hatta öz musiqiniz varsa, burada paylaşa bilrsiniz. Free Music Archive-dan musiqi yüklmek üçün heç bir hesaba ehtiyac yoxdur.


The Internet Archive
The Internet Archive, internetdki milyonlarca mahnı, video, kitab v digr maddlrin saxlanıldığı bir arxivdir. Burada hminiz üç nəzarət edə bilərsiniz. Hatta bəzi nadir və qeyri-qanuni musiqiləri də burada tapa bilərsiniz. The Internet Archive-dan musiqi yükləmək üçün sadəcə bir hesab açmaq və ödəniş etmək lazımdır.


Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk üçün nә etmәliyik?
Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk üçün bir neçә addımı izlәmәk lazımdır. Bunlar:


Musiqini ödәnişli saytlardan alın
Ən asan və ən qanuni yoldan musiqi yüklәmәk üçün ödәnişli saytlardan istifadә etmәk mümükündür. Bu kimi saytlar sizin musiqi sınaetkarlarını vә sәnayeni dәstәklәmәyinizi, musiqinin orijinal vә yüksәk keyfiyyətli olmasını vә viruslardan qorunmağınızı təmin edir. Ödәnişli saytların bazi nümunlri Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer v.s-dir.


Musiqini sınaetkarların veb-saytlarından yüklәyin
Bazi musiqi sınaetkarları öz veb-saytlarında musiqilrini pulsuz vә ya simvolik bir qiymt үçün paylaşır. Bu da sizin onların musiqisini qanunilshdirib yüklmeyinizi mümkün edir. Buna nümun olaraq Radiohead, Nine Inch Nails, Beyoncé v.s veril bilr.


Musiqini Creative Commons lisenziyası ilә paylaşılan saytlardan yüklәyin
Creative Commons lisenziyası ilә paylaşılan musiqilr sizin onları pulsuz vә ya bazi şrtlrl үzrind yüklmeyinizi icaz verir. Bu kimi saytlarda müxtelif janrlarda v sınaetkarlarda musiqi tapa bilrsiniz. Buna nümun olaraq Jamendo, SoundCloud, ccMixter v.s veril bilr.


Xülasə
Bu maddada sizlere musiqini qanunilshdirib yüklmeyin faydalarından v үn yaxşı saytlardan danışdıq. Musiqini qanunilshdirib yüklmey sizin hem musiqi sınaetkarlarını hem dә özünüzü dәstklmyinizi tmin edir. Musiqini qanunilshdirib yüklmey üçün ödnişli saytlardan, sınaetkarların veb-saytlarından v Creative Commons lisenziyası il paylaşılan saytlardan istifad ed bilrsiniz. Musiqinin zövqunu çıxarın!


FAQ
  • Musiqini qeyri-qanuni şүkildү yüklүmk nү istifadүçiyү tүhlükүyү düşürür?BƏli, musiqini qeyri-qanuni şүkildү yüklүmk viruslar v ziyandırıcı proqramlar gizlndiyi saytlardan istifad etmk demkdir. Bu da sizin cihazınızın işlmksini pozur, mƏlumatlarınızı silir v ya çalır.


  • Musiqini ödƏniş li saytlardan alınca musiqinin keyfiyyəti daha yaxşı olur?BƏli, ödƏnişli saytlar sizin musiqinin orijinal v yüksək keyfiyyətli versiyasını əldə etməyinizi təmin edir. Bu da musiqinin səslənməsini v tərkibini zövqlü edir.


  • Musiqini sınaetkarların veb-saytlarından yükləmək üçün nə etməliyik?Bazi sınaetkarlar öz veb-saytlarında musiqilrini pulsuz v ya simvolik bir qiymt үçün paylaşır. Bu da sizin onların musiqisini qanunilshdirib yüklmeyinizi mümkün edir. Buna nümun olaraq Radiohead, Nine Inch Nails, Beyoncé v.s veril bilr. Musiqini sınaetkarların veb-saytlarından yüklmey üçün sadec onların saytlarına daxil olmaq v musiqilri seçmk kifayet edir.


  • Creative Commons lisenziyası nədir v nə üçün vacibdir?Creative Commons lisenziyası, musiqi sınaetkarlarının öz musiqilrini bazi şrtlrl үzrind paylaşmağa icaz verdiyi bir lisenziyadır. Bu da sizin onların musiqisini pulsuz v ya bazi şrtlrl үzrind yüklmeyinizi mümkün edir. Creative Commons lisenziyası ilә paylaşılan musiqilri tanımaq üçün CC simvasına diqqәt edin.


  • Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk üçün hansı formatları seçmәk lazımdır?Musiqini qanunilәşdirib yüklәmәk üçün ən çox istifadә olunan formatlar MP3, WAV, FLAC, AAC v OGG-dur. Bu formatlar arasında MP3 ən yayğın, WAV ən keyfiyyətli, FLAC ən sıxılmış, AAC ən uyğun v OGG ən açıq formatdır.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page